Bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm Motorola, NHÀ PHÂN PHỐI, Máy bộ đàm cầm tay Motorola, Các sản phẩm ủy quyền phân phối tại VN: Motorola CP1300, CP1100, XiR P3688, SL1M, GP328, GP338, GP3188,Bộ đàm chống cháy nổ, bộ đàm kỷ thuật số, XiR P8660, XIR P8668, XIR P6600, XIR P6620,..