Máy bộ đàm cần phải đặt ký sử dụng tần số và các vấn đề liên quan

– Hỏi: Khi mua máy bộ đàm có phải đăng ký sử dụng tần số không?

Trả lời: Tổ chức và cá nhận khi sử dụng máy bộ đàm bắt buộc phải đăng ký sử dụng tần số vô tuyến điện, nếu tổ chức cá nhân không đăng ký mà vẫn sử dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

– Hỏi: Điều kiện để được cấp phép băng tần?

Trả lời:

Trong trường hợp việc phân bổ băng tần là khả thi, Bộ Bưu chính, Viễn thông căn cứ vào các điều kiện cụ thể sau đây để xem xét, cấp giấy phép băng tần cho tổ chức cá nhận, doanh nghiệp:

1. Có phương án phát triển mạng thông tin vô tuyến điện, phương án kinh doanh dịch vụ viễn thông bảo đảm hiệu quả kinh tế – xã hội và hiệu quả sử dụng băng tần.

2. Đối với mạng viễn thông di động công cộng, phải có nhu cầu triển khai băng tần trên phạm vi toàn quốc; đối với mạng viễn thông dùng riêng, mạng nội bộ phải có nhu cầu cao trong việc sử dụng tần số tại một khu vực xác định.

3. Thiết bị phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Bưu chính, Viễn thông (Thiết bị đã đo kiểm được cấp hợp quy hợp chuẩn theo quy định)

– Hỏi: Không đăng ký tần số mà sử dụng máy bộ đàm sẽ bị xử phạt thế nào? Có bị tịch thu thiết bị không?

Trả lời: Theo nghị định số 51/2011/NĐ-CP thì ngoài việc bị xử lý về hành chính và có thể là hình sự thì có thể Buộc thu hồi hồ sơ, tài liệu, thiết bị, tang vật, phương tiện đã bị tẩu tán. Xem trích dẫn nghị định bên dưới

CHÍNH PHỦ

Số: 51/2011/NĐ-CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcHà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2011
NGHỊ ĐỊNH

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện 

______________________

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Tần số vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,

NGHỊ ĐỊNH:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về tần số vô tuyến điện, thiết bị vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh và an toàn bức xạ vô tuyến điện, tương thích điện từ (sau đây gọi tắt là lĩnh vực tần số vô tuyến điện).

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện là hành vi cố ý hoặc vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành chính.

Điều 2. Nguyên tắc xử phạt

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện được thực hiện theo quy định tại Điều 3 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính, Điều 3 và Điều 4 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.

Điều 3. Thời hiệu xử phạt

1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

Đối với hành vi vi phạm quy định về phí, lệ phí thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là hai năm, kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện.

2. Đối với cá nhân bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án vi phạm trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện ra xét xử theo thủ tục tố tụng hình sự, nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người đã ra quyết định phải gửi quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm.

3. Quá thời hạn nêu tại các khoản 1 và 2 Điều này thì không xử phạt nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

4. Trong thời hạn được quy định tại khoản 1 và 2 Điều này nếu cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực trước đây đã vi phạm hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt.

Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tần số vô tuyến điện và các biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:

a) Cảnh cáo;

b) Phạt tiền.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh, giấy phép sử dụng băng tần, chứng chỉ vô tuyến điện viên từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc không thời hạn;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Truy thu phí sử dụng tần số trong thời gian sử dụng tần số không có giấy phép;

b) Buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

c) Buộc thực hiện đúng quy định của pháp luật hoặc của cơ quan có thẩm quyền;

d) Buộc chấm dứt cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện;

đ) Buộc thu hồi, buộc tái chế, buộc tái xuất, buộc đình chỉ sử dụng, buộc thay đổi mục đích sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện, thiết bị điện, thiết bị điện tử;

e) Buộc bồi thường thiệt hại, buộc khôi phục tình trạng ban đầu;

g) Buộc đình chỉ việc phối hợp với tổ chức sử dụng tần số vô tuyến điện, quỹ đạo vệ tinh nước ngoài;

h) Buộc thu hồi hồ sơ, tài liệu, thiết bị, tang vật, phương tiện đã bị tẩu tán.

– Hỏi: Thiết bị và tần số đã được cấp phép phải sử dụng như thế nào để không bị phạt.
– Trả Lời:
– Sử dụng đúng thiết bị được đăng ký
– Đúng tần số được cấp phép
– Đúng băng thông và mã cosd,công suất được cấp
– Thiết bị được đăng ký phải đúng như tiêu chuẩn kiểm định đo lường.
– Thiết bị có nguồn gốc xuất xứ, có dán tem hợp quy, có đủ chứng từ chứng mình được thiệt bị chính hãng (hồ sơ liên quan nhập khẩu mua hàng).

Tham khảo góp ý:
*Nếu quý khách đang sử dụng sản phẩm giả nhái, không rỏ nguồn gốc cần chấn chỉnh và ngừng ngay lập tức vì đối với loại thiết bị này việc xử lý phạt hành chính có thể được áp dụng mức cao nhất, thậm chí có thể bị tịch thu thiết bị tang vật, hoặc xử lý hình sự nếu mức độ gây nhiễu liên quan đến An ninh, Quốc phòng, Hàng không. Mức xử phát thấp nhất đang là 2.000.000vnđ/1 thiết bị.

* Thiết bị thu phát vô tuyến trong đó có bộ đàm bị nghiêm cấm sử dụng như sản phẩm giả nhái không rỏ nguồn gốc, sản phẩm kém chất lượng không theo quy chuẩn hoặc sản phẩm không đăng ký hợp quy, không tuân thủ quy chuẩn của bưu chính viễn thông.
* Cảnh giác với sản phẩm mua và hồ sơ đăng ký tần số: một số nhà cung cấp bán các sản phẩm giả nhái, hoặc na ná sản phẩm chính hãng, sau đó sử dụng hồ sơ đăng ký hợp quy của các sản phẩm chính hãng để đăng ký sử dụng tần số, việc này giúp họ trức mắt qua mặt được người mua, nhưng khi bị thanh kiểm tra thì khách hàng là người chịu hậu quả. Vì vậy hãy cẩn thận trong việc lựa chọn sản phẩm máy bộ đàm.
– Hỏi: Sau khi được cấp phép sử dụng tần số, cá nhận, tổ chức sử dụng có bị thanh tra không? nếu có thì thanh tra nhưng vấn đề gì?
– Trả lời:
– Dù đã được cấp phép sử dụng nhưng cá nhân và tổ chức luôn chịu sự giám sát và quản lý của cục tần số.
– Khi bị thanh tra sẽ kiểm tra cá vấn đề sau:
1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong lĩnh vực sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện.
2. Giấy phép, các hồ sơ liên quan đến việc đăng ký sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, giấy chứng nhận kiểm định, dấu hợp quy gắn trên sản phẩm, nộp phí và lệ phí tần số.
3. Đo kiểm tra tham số kỹ thuật của thiết bị vô tuyến điện (kiểm tra thiết bị sử dụng có đúng với các tiêu chuẩn hợp quy không…).

LƯU Ý: Thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành nghị định mới nhằm siết chặt việc sử dụng thiết bị thu phát gây nhiễu, thành lập đội thanh kiểm tra việc chấp hành sử dụng thiết bị đúng quy chuẩn và tần sốcấp phép.

Vì vậy cá nhân tổ chức cần làm gì khi biết mình mua phải hàng giả, hàng nhái.
Đầu tiên, khi mua nhầm hàng giả – hàng nhái, hàng kém chất lượng cá nhân tổ chức nên giữ nguyên hiện trạng hàng hóa và các chứng cứ liên quan để có thể liên hệ người đã bán hàng cho mình yêu cầu đổi hàng hoặc hoàn trả tiền hoặc bồi thường, đồng thời thông báo cho cơ quan Quản lý thị trường/cơ quan công an nơi gần nhất. Trường hợp hai bên phát sinh tranh chấp, người tiêu dùng nên làm đơn tố cáo kèm chứng cứ liên quan của hàng hóa đó cho cơ quan Quản lý thị trường/cơ quan công an nơi gần nhất để yêu cầu xử lý.

Theo pháp luật Việt Nam hiện hành, những hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng bị nghiêm cấm, nếu vi phạm thì tùy theo tính, mức độ vi phạm mà bị khiếu nại, tố cáo, bị khởi kiện, bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo quy định tại Điều 8 Luật bảo vệ người tiêu dùng 2010 thì người tiêu dùng được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp và có quyền yêu cầu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả; trường hợp có phát sinh tranh chấp thì có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP tùy từng mức độ hành vi vi phạm mà có thể phạt tiền, tịch thu hàng hóa, tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh.

Ngoài quy định về xử phạt hành chính, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng cho một số trường nghiêm trọng.

Liên quan đến hàng giả, buôn lậu các vụ việc nóng và gấp có thể chuyển thẳng thông tin đến văn phòng thường trực 389 Quốc gia, hoặc thông qua các số điện thoại 0981 389389 và 0961 389389, để có chỉ đạo phối hợp xử lý lập tức, kịp thời.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CẤP PHÉP TẦN SỐ BỘ ĐÀM:

Thủ tục xin đăng ký cấp phép tần số máy bộ đàm.

Thủ tục Cấp phép sử dụng tần số  và thiết bị phát sóng vô tuyến điện đối với các mạng dùng riêng
Trình tự thực hiện
 • Tổ chức và cá nhân sử dụng tần số khai báo đầy đủ và chính xác thông tin (Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện)
 • Người sử dụng gửi bản khai đăng ký về Cục Tần số vô tuyến điện tại địa chỉ 115 Trần Duy Hưng, Thành phố Hà Nội, các Trung tâm Tần số VTĐ khu vực hoặc các Sở Thông tin và Truyền thông (đối với các hồ sơ không cần giấy phép mở mạng) .
 • Tổ chức và cá nhân nhận được phản hồi về việc cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trong 05 ngày nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ.
 • Tổ chức và cá nhân nhận được Thông báo phí, lệ phí tần số VTĐ. Khách hàng nộp phí theo thông báo, sau đó khách hàng nhận giấy phép tại nơi thu phí và lệ phí hoặc qua bưu điện
Cách thức thực hiện
 • Qua Bưu điện
 • Trụ sở cơ quan hành chính
Thành phần, số lượng hồ sơ
 1. Đơn xin cấp phép
 2. Bản khai xin cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ
 3. Bản sao có Công chứng hoặc chứng thực theo qui định của pháp luật Quyết định thành lập đối với tổ chức, giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp trong nước, hợp tác xã, hoặc Giấy phép đầu tư đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc bên nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
 4. Đối với các thiết bị phát sóng VTĐ thuộc mạng phải cấp giấy phép thiết lập mạng, phải cung cấp thêm:
 • Đề án thiết lập mạng thông tin vô tuyến điện, trong đó nêu rõ: cấu hình mạng, phạm vi hoạt động, công nghệ sử dụng, thiết bị tần số xin sử dụng
 • Bản sao có công chứng hoặc chứng thực theo qui định của Pháp luật, Giấy phép thiết lập mạng.

* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) bản chính

Thời hạn giải quyết:
 • 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
 • Cá nhân
 • Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cục Tần số vô tuyến điện
 • Cơ quan phối hợp (nếu có): Bộ Tài chính
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
 • Giấy phép
Lệ phí (nếu có):
 • Lệ phí cấp giấy phép và phí sử dụng tần số
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Bản khai xin cấp phép sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ (Mẫu 1g)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ:

Trung Tâm Miền Bắc

TT Phân Phối Miền BắcAdd: P505-F4, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tel : (84-4) 62825919/0904991381
Fax: (84-4) 6282 5929
Email: quynhcentury@gmail.comvienthongtheky@gmail.com

Trung Tâm Miền Nam

TT Phân Phối Miền NamAdd : 421/20 Sư Vạn Hạnh, Q10, HCM
Tel  : 0904.535.797; 090.7871.888, +84-28 66817026
Fax : (+84-28) 38624488
Email: tupv@thekyjsc.vnvienthongtheky@gmail.com

Trả lời

(*)

Không có phản hồi

Facebook

Ý kiến khách hàng

"Từ những năm đầu thành lập Taxi Ba sao đã tin dùng thiết bị bộ đàm tại Century Telecom vì sản phẩm chính hãng, rất bền và tốt. Bên cạnh đó Taxi Ba Sao đánh giá cao chất lượng dịch vụ và chế độ bảo hành của Century Telecom, đội ngũ kỹ thuật chuyên môn giỏi và nhiệt tình"

"Là một doanh nghiệp lớn có thương hiệu trên thị trường, Taxi Mai Linh chỉ tin dùng và lựa chọn sản phẩm bộ đàm chính hãng, chất lượng tốt nhất, độ phủ sóng rộng cùng chất lượng âm thanh chuẩn và đó là lý do Taxi Mai Linh tin dùng Bộ đàm Motorola tại Century Telecom. Nhiều năm qua Century Telecom luôn là nhà cung cấp bộ đàm chính cho Taxi Mai Linh trên 63 tỉnh thành cả nước."

Bộ phận kỹ thuật

Kỹ thuật bảo hành
0968.535.797
Tư vấn mu hàng
0904.991.381

Bộ phận kinh doanh

Kinh doanh HN
090.787.1888
Kinh doanh HCM
0904.535.797